X

Hibaüzenet

OK
Erősítse vállalkozását Erste Power Business Hitellel!
Az első évben akár évi 2,05%* majd azt követően 1 havi BUBOR + évi 3,5% kamattal
5 munkanapos hitelbírálati idővel
Tárgyi fedezet nélkül**
Szabad felhasználásra, akár hitelkiváltásra is
További információkért kérjük, adja meg adatait és kollégánk 2 munkanapon belül visszahívja!
Adószám
Cégnév
Kapcsolattartó neve
E-mail
Telefonszámom
Bankfiók választás

*A Kedvezményes kamat az Erste Power Business Folyószámlahitel vagy Erste Power Business Eseti Hitel igénylése esetén biztosított, amelynek mértéke a szerződéskötést követő tizenkettő hónapban 1 havi BUBOR + 1%, az MNB által 2020. április 7-re közzétett 1 havi BUBOR értékkel kalkulálva. A szerződéskötést követő tizenkettő hónapot követően a kamat mértéke a Hirdetmény szerinti Standard éves kamat mértékére módosul, amelynek mértéke 1 havi BUBOR+évi 3,5%. A BUBOR mértékét a Magyar Nemzeti Bank minden magyar banki munkanapon 11:00 órakor teszi közzé a Thomson Reuters, Bloomberg (továbbiakban együttesen: Hírügynökség) oldalán, valamint az MNB honlapján. Hivatalos BUBOR-nak az MNB által a Hírügynökség oldalán közzétett kamatok tekintendők. A Hitelkérelem benyújtottnak tekintendő, ha a szükséges dokumentumok hiánytalanul és teljeskörűen a Bank rendelkezésére állnak és a Hitelkérelmi nyomtatvány az igénylő által cégszerűen aláírásra kerül 2020. augusztus 31-ig.

**A hitel biztosítéka mikrovállalatoknál az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalása és magánszemély készfizető kezessége, vállalati ügyfelek esetén az Európai Beruházási Alap 50 %-os mértékű nem állami támogatásnak minősülő viszontgaranciája (COSME viszontgarancia) és a Bank döntése alapján magánszemély kezességvállalása. Meghatározott feltételek teljesülése esetén az AVHGA kezességvállalása mögött COSME viszontgarancia áll, és a kezességvállalás nem minősül állami támogatásnak. A támogatott finanszírozás az Európai Unió által a vállalkozások és a kis és középvállalkozások versenyképességét segítő program (2014–2020) létrehozásáról szóló 1287/2013/EU rendelet alapján létrehozott Hitelgarancia-eszköz támogatásában részesül. Amennyiben a COSME viszontgarancia az AVHGA Üzletszabályzata alapján nem nyújtható, úgy az AVHGA állami viszontgarancia mellett vállal kezességet. A szerződéses feltételeket és kondíciókat a Bank Üzletszabályzata, a vonatkozó Mikrovállalati Hitelügyletek Általános Szerződési Feltételei, a Vállalati Hitelügyletek Általános Szerződési Feltételei, a mindenkori hatályos Mikrovállalati és Vállalati Hitelhirdetmények tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a www.erstebank.hu oldalon és a bankfiókokban. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek.